Педсавет

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 августа 2022 г. № 290
О педагогическом совете и родительском комитете учреждения общего среднего образования

 

    Педагагічны савет

     Педагагічны савет - пастаянна дзеючы калегіяльны орган самакіравання школы. У яго склад уваходзяць усе педагагічныя работнікі (у тым ліку педагогі, якія працуюць па сумяшчальніцтве).
     Яго дзейнасць вызначаецца Палажэннем аб педагагічным савеце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 чэрвеня 2011 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 124, 8/24340), а таксама статутам школы.
    Педсавет як вышэйшы орган кіраўніцтва ўсім адукацыйным працэсам вырашае канкрэтныя актуальныя задачы ўстановы адукацыі. Да кампетэнцыі педагагічнага савета адносяцца:

  • удзел у кіраванні установай адукацыі;
  • вызначэнне асноўных напрамкаў дзейнасці школы;
  • ўдасканаленне і развіццё адукацыйнага працэсу;
  • правядзенне работы па прафесійным ўдасканаленні педагагічных работнікаў і развіццю іх творчага патэнцыялу;
  • укараненне ў практыку адукацыйнай дзейнасці дасягненняў сучаснай педагагічнай навукі, эфектыўных тэхналогій і методык навучання і выхавання;
  • вывучэнне педагагічнага вопыту, распаўсюджванне эфектыўнай педагагічнай практыкі, развіццё творчых ініцыятыў педагагічных работнікаў;
  • разгляд пытанняў атэстацыі вучняў, іх пераводу, у тым ліку ўмоўна, у наступны клас, пакідання на паўторны год навучання, допуску да выпускных экзаменаў, вызвалення ад здачы выпускных экзаменаў, арганізацыі выпускных экзаменаў, завяршэння навучання на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, ўзнагароджання залатым або сярэбраным медалём;
  • разгляд пытанняў аб пераводзе ў наступны клас па выніках выніковай атэстацыі датэрмінова;
  • іншыя пытанні адукацыйнай дзейнасці ўстановы адукацыі.

   Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю педагагічнага савета ажыццяўляе старшыня педагагічнага савета, якім з'яўляецца кіраўнік установы адукацыі.
   Педагагічны савет выбірае са свайго складу сакратара тэрмінам на адзін год.
   Дзейнасць педагагічнага савета ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планам работы, які складаецца на навучальны год і зацвярджаецца дырэктарам школы пасля разгляду на пасяджэнні педагагічнага савета.
   Педагагічны савет ажыццяўляе сваю работу ў форме пасяджэнняў, якія склікаюцца не радзей аднаго разу ў чвэрць у адпаведнасці з планам работы.
   На пасяджэні педагагічнага савета могуць запрашацца прадстаўнікі дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, законныя прадстаўнікі вучняў і іншыя зацікаўленыя асобы.
   Кожнае пасяджэнне педагагічнага савета пачынаецца, як правіла, з інфармацыі адказных асоб аб выкананні папярэдніх рашэнняў і даручэнняў.
  Рашэнні педагагічнага савета прымаюцца адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў. Пры роўнай колькасці галасоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні. 
    Рашэнні педагагічнага савета пасля зацвярджэння іх загадам дырэктара з'яўляюцца абавязковымі для выканання ўсімі педагагічнымі работнікамі і вучнямі школы (іх законнымі прадстаўнікамі).