Звярніце ўвагу

                               Кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў. 
    Асноўныя віды кантролю ажыццяўляюцца ў вуснай, пісьмовай, практычнай формах і ў іх спалучэнні. Выбар формы кантролю залежыць ад узроставых і індывідуальных асаблівасцей вучняў, зместу і спецыфікі вучэбнага прадмета, колькасці вучэбных гадзін, што выдзяляюцца на яго вывучэнне, этапу вывучэння тэмы і асноўных патрабаванняў да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.
    Пералік вучэбных прадметаў, па якіх праводзяцца кантрольныя работы ў пісьмовай форме, іх колькасць на працягу навучальнага года па класах I, II і III ступеняў агульнай сярэдняй адукацыі вызначаны 
Метадычнымі рэкамендацыямі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі 24.08.2020 г. намеснiкам мiнiстра адукацыi.

ПАДРАБЯЗНЕЙ


    Звяртаем увагу, што  кантрольныя работы павінны праводзіцца ў адпаведнасці з графікам, зацверджаным кіраўніком установы агульнай сярэдняй адукацыі, не больш чым па адным вучэбным прадмеце ў дзень у адным класе. Правядзенне кантрольных работ у пятніцу і на апошніх уроках забараняецца ва ўстановах агульнай сярэдняй

_______________________________________________________

ВАША ДЗІЦЯ МОЖА НАВЕДВАЦЬ У ШКОЛЕ СТЫМУЛЮЮЧЫЯ І ПАДТРЫМЛІВАЮЧЫЯ ЗАНЯТКІ.

        Стымулюючыя заняткі - гэта заняткі з высокаматываванымі навучэнцамі, якія праводзяцца з мэтай падрыхтоўкі іх да алімпіяд, навукова-практычным канферэнцый, інтэлектуальным конкурсаў.

      Падтрымліваючыя заняткі - гэта заняткі для карэкціроўкі ведаў вучняў па асобных вучэбных дысцыплінах.

_______________________________