Нарматыўныя прававые дакументы

Нарматыўнае прававое суправаджэнне арганізацыі і правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

(спасылка на Міністэрства адукацыі)

 • Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 (в ред. законов от 13.12.2011 № 325-3; от 26.05.2012 № 376-3, от 04.01.2014 3 126-3)
 • Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 № 283 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі» (с изменениями и дополнениями от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 03.03.2018 №10)
 • Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь» (са зменамі і дапаўненнямі ад28.01.2019)
 • Письмо Министерства образования Республики Беларусь от  13.03.2019 № 02-01-19/2147/дс «О завершении 2018/2019 учебного года и проведении выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования»
 • Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные приказом Министерства образования Республики Беларусь
 • от 29 мая 2009 г. № 674 (в редакции приказов Министерства образования
 • от 18.06.2010 № 420, от 29.09.2010 № 635).
 • Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.05.2011 № 45 «Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 80».
 • Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2011 № 28 «Інструкцыя аб парадку вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць ў Рэспубліцы Беларусь».
 •  Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 № 194 «О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении» (с изменениями и дополнениями от 01.08.2012 № 92).
 •  Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2011 № 130 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб атэстацыі ў парадку экстэрнату».
 • Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2018/2019 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 04.07.2018 № 59;
 • Письмо Министерства образования Республики Беларусь от  13.03.2019 № 02-01-19/2147/дс «О завершении 2018/2019 учебного года и проведении выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования»
 • Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 07.07.2018 №74 «Об установлении перечня учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2017/2018 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования»
 • Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі.  Зацверджаны намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 06.06.2016