Нарматыўныя прававые дакументы

Нарматыўнае прававое суправаджэнне арганізацыі і правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

(спасылка на Міністэрства адукацыі)

Аб завяршэнні 2019/2020 навучальнага года і правядзенні выпускных экзаменаў ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі

    У адпаведнасці з артыкуламі 158, 165, 268, 276 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Міністэрства адукацыі інфармуе пра асаблівасці завяршэння 2019/2020 навучальнага года, правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi ва ўстановах, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі.

    У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 158 Кодэкса 2019/2020 навучальны год завяршаецца 30 мая 2020 г.
    Урачыстыя мерапрыемствы «Апошні званок» для вучняў IX (Х класаў, у якіх навучаліся дзеці з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця з пяцігадовым тэрмінам навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі), XI (XII) класаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму базавай адукацыі, адукацыйную праграму сярэдняй адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, праводзяцца 30 мая 2020 г.

   Выпускныя экзамены па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі праводзяцца ў перыяд з 1 па 9 чэрвеня 2020 г. 
     Выпускныя экзамены па вучэбных прадметах, якія праводзяцца ў пісьмовай форме, пачынаюцца ў 9 гадзін.

Больш падрабязна тут

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 июля 2019 г. № 105 "О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году"

 

  • Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 (в ред. законов от 13.12.2011 № 325-3; от 26.05.2012 № 376-3, от 04.01.2014 3 126-3)
  • Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 № 283 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі» (с изменениями и дополнениями от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 03.03.2018 №10)
  • Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь» (са зменамі і дапаўненнямі ад 28.01.2019)
  • Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 674 (в редакции приказов Министерства образования от 18.06.2010 № 420, от 29.09.2010 № 635).
  • Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.05.2011 № 45 «Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 80».
  • Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2011 № 28 «Інструкцыя аб парадку вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць ў Рэспубліцы Беларусь».
  •  Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 № 194 «О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении» (с изменениями и дополнениями от 01.08.2012 № 92).
  •  Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2011 № 130 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб атэстацыі ў парадку экстэрнату».
  • Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі.  Зацверджаны намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 06.06.2016